Kdo jsme?

  • Jsme regionální spolek - společenství křesťanů. Spojujeme církve v severozápadním regionu od Karlových Varů po Českou Lípu.
  • Pořádáme každoročně již řadu let akce pro děti, dorost i mládež (letní tábory, konference, Go campy, NeSen)
  • Snažíme se předat v nejrůznějších aktivitách principy křesťanství svým vrstevníkům a další generaci

Isachar vznikl jako pokračování spolupráce mezi několika sbory Církve bratrské a Křesťanských společenství v oblasti práce s dorostem a mládeží. Měl obsahovat systematický program misijní přípravy a motivace věřící mládeže, také učednictví a povzbuzování k práci v regionu. Nástrojem mělo být především rozvíjení misijní práce v místním sboru a také regionální aktivity, jako jsou letní tábory, krátkodobé misijní akce (GO-CAMPY) a společná setkávání mladých, jak s cílem jejich budování (konference), tak modlitební setkávání atd. Základní myšlenkou je vést mládež do misijní práce jak ve vlastním městě, tak budovat vědomí sounáležitosti a zodpovědnosti za misijní činnost v celém regionu. Cílem je tak vybudovat spolupráci mezi církvemi v této oblasti do té míry, že vyroste vědomí spoluzodpovědnosti za činnost i v jiných městech. Základním mottem je pak podpora místní misie tam, kde je to potřeba a kde se můžeme k jejich pomoci spojit. Dlouhodobou vizí byl vznik regionálně podporované zahraniční misie. K tomu je třeba také pracovat na budování a duchovním růstu.

V žádném případě nejde o vytvoření misijní organizace, která by měla odsát pracovníky z místních církví. Naopak, základním předpokladem pracovníků ISACHARU je rozvoj práce s mládeží a dorostem v rámci místního sboru podle jeho potřeb a místním vedením. Pracovníkem Isacharu může být jen ten, kdo se osvědčil v místní sboru a je schválen pro práci v Isacharu svou duchovní autoritou.

Ke společné práci v regionu nás roky povzbuzoval John MacFarlane, Dennis Bavister, Petr Šimmer, Jaroslav Šmahel a kazatelé a pastoři SČPa.