JSI POVOLÁN NÉST SEN

10 - 15 / 8 / 2018

Naší touhou je povzbudit do snění snů, které Bůh pro každého z nás připravil. Zároveň chceme rozvíjet dary, které každý máme, v podobě dopoledních workshopů - Chvála, Vizuální design, Crea, Rétorika, Workout, Malba a umělecká kresba - více o nich níže.

CENA 1500 Kč
dva a více z rodiny 1350 Kč / osoba
přihlášení po 30. 5. -> 1600 Kč
konec přihlašování = 30. 6.

PROCES PŘIHLAŠOVÁNÍ
vyplnit registraci na www.cblitvinov.cz/nesen
zaplatit registrační poplatek na 107-3361850207/0100
variabiní symbol: rodné číslo

Podrobný popis dopoledních workshopů:

CHVÁLA
Mnoho z nás má rádo hudbu a umí hrát na hudební nástroj nebo zpívá. Něco jiného je zapojit se do chval, rozvinout své hudební nadání a třeba se naučit vést chvály na skupince, na mládeži, ve sboru. Praktický workshop o tom, jak hrát v kapele, jak vést chvály na různých úrovních, jak nejvíce využít své hudební nadání pro službu Bohu.
PS: Hudební nástroj si pokud možno vezměte sebou.

VIZUÁLNÍ DESIGN
Tento svět se řídí pravidlem "co vypadá dobře, je dobré". Žijeme ve společnosti, která stále více komunikuje skrze sociální média. Jako církev potřebujeme těmto výzvám čelit. Workshop vizuálního designu bude zaměřen na grafický design, fotografii, a sociální média. Jak využívat tyto nástroje pro komunikaci toho kdo jsme a co děláme? Jak vytvořit branding pro akci, kterou pořádáme, jak ji kvalitně zdokumentovat pomocí fotografie, a jak to vše prezentovat na sociálních médiích? To bude obsahem workshopu Vizuální design.

CREA
Trávíš svůj volný čas kreativními činnostmi? Je pro tebe tvoření způsobem odpočinku? Ráda vyrábíš dárky, abys potěšila druhé? Je tvou touhou oslavovat Otce kreativitou, kterou do tebe vložil? Pokud jsi alespoň na jednu z otázek odpověděla kladně, jsi náš člověk! Nezáleží na množství tvých znalostí či dovedností. Zapoj se do Crea workshopu, abys svou kreativní stránku ještě více rozvíjela! Budeme se věnovat kaligrafii, dekoračním prvkům, jednoduchým šitím a taky pletením věnečků do vlasů či do interiéru. Také se budeme bavit o tom, odkud čerpat inspiraci a jak kreativitu využít misijně nebo jako službu ve sboru.

RÉTORIKA
„podle zobáka poznáš ptáka“ aneb jak dobře a správně komunikovat. Bojíte se mluvit před lidmi? Toho, že se ztrapníte? Nejste schopni oslovit cizího člověka? Formou různých aktivit si zkusíte, jak se rozmluvit, co v určitých situacích předáváte apod. Trénink svědectví, připravení malého zamyšlení a dalších rétorických dovedností pro všechny, co se nechtějí bát něco říct.

WORKOUT – posilovna venku
Nebaví tě jen tak sedět a nejsi zrovna intelektuální nebo kreativní typ? Místo toho bys radši někde běhal, cvičil a trénoval? Posilovna venku je skutečně o posilování a cvičení, vždyť ve zdravém těle - zdravý duch (i Boží)! A také se naučíme, jak i při sportu sdílet evangelium!

MALBA A UMĚLECKÁ KRESBA
Bůh je velmi kreativní a malování je jedním ze způsobů jak vyjádřit jeho rozmanitost. Skrze malování lze vyjádřit spoustu věcí. Workshop bude o způsobech, jak malbou co nejlépe vyjádřit to, co chci, jak rozvinout svou kreativitu a rozšířit si obzory v této oblasti.